Voita mopokortti

Kilpailun säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Kuopion Ajokouluttajat Oy (myöhemmin järjestäjä)
Haapaniemenkatu 18, 70110 Kuopio


Arvonta, eikä mikään sen osista ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin, sekä Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.

KAMPANJA-AIKA
Kampanja-aika ja mahdollinen arvonta-aika on määritelty Instagram-julkaisussa.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien he, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Huomaa kuitenkin, että palkintona oleva mopokurssi järjestetään ainoastaan Kuopiossa.

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä ja kommentoimalla Kuopion Ajokouluttajat Oy:n Facebook tai Instagram tilillä olevaa arvontaa koskevaa julkaisua. Arvontaan voi osallistua vain kerran per julkaisu.

Vaihtoehtoisesti voi osallistua myös kirjallisesti. Lähetä omat yhteystiedot ilmoituksella osallistumisestasi ko. kilpailuun, viimeistään kaksi arkipäivää ennen kilpailun loppumista yrityksemme osoitteeseen.


PALKINTO JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontaa koskevassa julkaisussa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä arvonnan jälkeen. Lisäksi voittajan nimi julkaistaan järjestäjän Facebook ja/tai Instagram sivuilla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden julkaista materiaalia myös palkinnon luovutuksesta, sekä yhteydenotosta voittajaan.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.
Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viikon kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä toimittaa ohjeet palkinnon lunastamiseksi suoraan voittajalle. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Kuopion Ajokouluttajat Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Arvontaan osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

MUUT EHDOT
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan Kuopion Ajokouluttajien Instagramissa.